20/04/2021 3:11:38 Maken van afspraken en overeenkomsten
Omdat de inhoud van de website frequent wordt geactualiseerd, vermelden we steeds de datum van de printversie.

Maken van afspraken en overeenkomsten

Het procesmatig samenwerken op basis van een informele procesnota is de basis voor een goede samenwerking tussen de partners. Uiteraard wil je als initiatiefnemer zekerheid inbouwen dat de andere partners zich actief zullen engageren om elk hun rol op te nemen. Volgende aandachtspunten hou je best voor ogen om tot een goede procesdoorloop te komen:

  • Zorg voor een duidelijk mandatering van de betrokken actoren, waarbij ook ruimte geboden wordt om te onderhandelen. Dit veronderstelt een interne terugkoppeling in elke organisatie.
  • Voor grootschalige projecten is het aangewezen een aantal zaken (de nodige financiële afspraken over het proces tussen de partners, een systeem van toezicht op het procesverloop) vast te leggen in een (publiek-publieke) samenwerkingsovereenkomst. Dergelijke overeenkomst creëert een goede inbedding van het proces in de hiërarchie van de belangrijkste partners.
  • Betrek andere besturen tijdig, dit zal een meerwaarde voor het proces vormen.
 Ik heb een vraag

 

Naam*:
Bedrijf:

Straat:

Nr:
Postcode:

Gemeente:

E-mail*:

Ik heb een vraag over*:

Uw vraag*:

* Required