20/04/2021 2:52:27 Afstemming van de verschillende onderzoeken
Omdat de inhoud van de website frequent wordt geactualiseerd, vermelden we steeds de datum van de printversie.

Afstemming van de verschillende onderzoeken

Op basis van de projectonderzoeksnota (en de verworven feedback) kunnen een aantal diepgaande effectenonderzoeken geïntegreerd uitgevoerd worden. Dit wil zeggen dat de verschillende onderzoeken zoveel mogelijk op elkaar afgestemd zijn en gelijktijdig uitgevoerd worden. Nu start ook de zoektocht naar een zo goed mogelijk ontwerp en de concretisering van het project.

Hoe pak je dit aan?

  • Vertrek van eenzelfde startbasis, duidelijk omschreven in de projectonderzoeksnota.
  • Heb aandacht voor de leesbaarheid van technische documenten en de begrijpbaarheid van specifiek jargon.
  • Het projectteam waakt over de afstemming tussen de verschillende deelonderzoeken.
  • Koppel regelmatig terug met de betrokken actoren. Je hoeft hiermee niet te wachten tot de formele stappen.
  • De tips die gegeven werden voor het geïntegreerd onderzoeken van de effecten van de alternatieven in de onderzoeksfase kunnen nuttig zijn voor het geïntegreerd onderzoek in deze fase.

De onderzoeken moeten de basis vormen voor het op te maken finale bouwontwerp en het uitgewerkte bestemmingsplan. Richt de onderzoeken dus op die finaliteit en denk na welke zaken je vanuit de onderzoeken zeker nodig hebt om een en ander te kunnen verwerken daartoe.

 Ik heb een vraag

 

Naam*:
Bedrijf:

Straat:

Nr:
Postcode:

Gemeente:

E-mail*:

Ik heb een vraag over*:

Uw vraag*:

* Required