20/04/2021 2:51:46 Monitoring en evaluatie
Omdat de inhoud van de website frequent wordt geactualiseerd, vermelden we steeds de datum van de printversie.

Monitoring en evaluatie

Het realiseren van een investeringsproject vereist een lang voortraject. In dat traject werd het oorspronkelijke concept aangepast en aangevuld. Nevendoelstellingen zijn erbij gekomen. Er werd heel wat onderzocht, vaak op basis van veronderstellingen.

Eenmaal het project gerealiseerd, kan je nagaan wat de eigenlijke effecten zijn. Beantwoordt het project aan de oorspronkelijke doelstellingen? Doen de voorspelde effecten zich voor? In welke mate? Het projectbesluit bevat doorgaans een aantal clausules om extra maatregelen op te nemen indien bepaalde effecten zich meer of minder zouden manifesteren. Het is aan de bevoegde overheid die het projectbesluit heeft genomen, om eventuele extra acties in gang te zetten.

Heeft de gekozen aanbestedingsvariant (bv. DBFM) effectief de meerwaarde geleverd zoals initieel ingeschat (ex post evaluatie)?

 Ik heb een vraag

 

Naam*:
Bedrijf:

Straat:

Nr:
Postcode:

Gemeente:

E-mail*:

Ik heb een vraag over*:

Uw vraag*:

* Required