20/04/2021 3:19:54 Implementatie flankerend beleid
Omdat de inhoud van de website frequent wordt geactualiseerd, vermelden we steeds de datum van de printversie.

Implementeren van flankerend beleid

Samen met de uitvoering van het project worden een ganse reeks andere maatregelen goedgekeurd of gerealiseerd. Via het voorkeursbesluit en het projectbesluit werden deze aan elkaar gekoppeld. Het is van belang in de processtructuur voldoende aandacht te hebben voor een tijdige uitvoering van de maatregelen uit het actieprogramma. 

 Ik heb een vraag

 

Naam*:
Bedrijf:

Straat:

Nr:
Postcode:

Gemeente:

E-mail*:

Ik heb een vraag over*:

Uw vraag*:

* Required