20/04/2021 2:42:15 Grondtransacties
Omdat de inhoud van de website frequent wordt geactualiseerd, vermelden we steeds de datum van de printversie.

Inzetten van instrumenten van grondbeleid

Een cruciale stap in het uitvoeren van het project is de grondverwerving. Mogelijks zijn de eerste stappen daarvan al opgestart in de uitwerkingsfase. Wellicht zal men na het nemen van het projectbesluit daar verdere stappen in moeten zetten.  Ook in deze fase kunnen instrumenten in het kader van het grondbeleid aangewend worden, die ook in deze fase zullen verschillen naargelang het project. Start met deze instrumenten, of zet deze verder.

Het kan gaan om instrumenten die voor deze fase specifiek voorzien zijn in het decreet betreffende complexe projecten zelf zoals het rooilijnplan of het grondruilplan, maar ook andere zoals de instrumenten voorzien in het decreet betreffende de landinrichting, financiële instrumenten zoals een vergoedingsregeling of tegemoetkoming en zaken die in convenanten of overeenkomsten kunnen worden vastgelegd.

 Ik heb een vraag

 

Naam*:
Bedrijf:

Straat:

Nr:
Postcode:

Gemeente:

E-mail*:

Ik heb een vraag over*:

Uw vraag*:

* Required