20/04/2021 3:02:27 Ontwerp voorkeursbesluit
Omdat de inhoud van de website frequent wordt geactualiseerd, vermelden we steeds de datum van de printversie.

Ontwerp van voorkeursbesluit

Het vaststellen van het voorkeursbesluit is voorbehouden aan één van de drie politieke overheden: Vlaamse Regering, provincieraad of gemeenteraad. Per voorkeurbesluit treedt er slechts één overheid als bevoegde overheid op.

Het ontwerp van een voorkeursbesluit dient bovendien een aantal aspecten te bevatten, zoals:
- een motivering waarom een initiatief tot complex project in aanmerking komt voor de door dit decreet geregelde besluitvormingsprocedure;
- het op strategisch niveau gekozen alternatief, weergegeven op een grafisch plan of tekstueel omschreven;
- een motivering voor de keuze van dat alternatief, in het licht van de andere redelijke alternatieven die zijn onderzocht.

Artikel 14 van het decreet van 25 april 2014 bevat de oplijsting van aspecten die het ontwerp van voorkeursbesluit moet bevatten. Bij de informatie over het voorkeursbesluit vindt u de nodige informatie omtrent de verschillende onderdelen.

 Ik heb een vraag

 

Naam*:
Bedrijf:

Straat:

Nr:
Postcode:

Gemeente:

E-mail*:

Ik heb een vraag over*:

Uw vraag*:

* Required