20/04/2021 3:05:20 Afspraken en overeenkomsten
Omdat de inhoud van de website frequent wordt geactualiseerd, vermelden we steeds de datum van de printversie.

Afspraken en overeenkomsten

Vlak voor het voorkeursbesluit groeit er vaak al een consensus tussen de betrokken actoren. Welke gevolgen willen we koppelen aan een voorkeursbesluit? Welke milderende maatregelen zullen van toepassing zijn?

Deze beslissingen hebben ook gevolgen voor (het beleid van) de (lokale) besturen. Wees proactief. Ga de effecten van deze beslissingen na, en maak hierover afspraken in één of meerdere overeenkomsten. Op die manier is het pad geëffend voor het verdere traject.

Ook over andere zaken is het aangewezen dat er afspraken gemaakt worden. Zo kan een samenwerkingsovereenkomst niet alleen de nodige financiële afspraken over het proces bevatten, maar bijvoorbeeld ook een systeem van toezicht op het procesverloop.

 Ik heb een vraag

 

Naam*:
Bedrijf:

Straat:

Nr:
Postcode:

Gemeente:

E-mail*:

Ik heb een vraag over*:

Uw vraag*:

* Required