27/02/2021 7:07:27 Onderzoeksfase & voorkeursbesluit
Omdat de inhoud van de website frequent wordt geactualiseerd, vermelden we steeds de datum van de printversie.

Onderzoeksfase & voorkeursbesluit

De onderzoeksfase van een complex project gaat van start als de startbeslissing, met een duidelijke projectdefinitie en doelstellingen, is genomen. Het doel van de onderzoeksfase is om de beste oplossing te filteren uit een brede waaier van mogelijkheden. Daarvoor moeten de verschillende oplossingen op een geïntegreerde manier onderzocht en afgewogen worden.

De beste oplossing wordt geformuleerd in het voorkeursbesluit. Dit besluit leidt tot de uitwerkingsfase van het complexe project.

Het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten en het hierbij horende uitvoeringsbesluit leggen enkel de meest substantiële procedurestappen vast.

Met het oog op een goed procesverloop is het aangewezen om de hieronder vermelde volgende stappen van de onderzoeksfase te doorlopen. Neem hiervoor voldoende tijd.

 Ik heb een vraag

 

Naam*:
Bedrijf:

Straat:

Nr:
Postcode:

Gemeente:

E-mail*:

Ik heb een vraag over*:

Uw vraag*:

* Required