20/04/2021 3:45:52
Omdat de inhoud van de website frequent wordt geactualiseerd, vermelden we steeds de datum van de printversie.

Naar een leefbare woonkern, project vrachtverkeer
Locatie
Rumst
Omschrijving
Het weghalen van het vrachtverkeer uit de dorpskern door een nieuwe vrachtroute uit te bouwen tussen de bedrijventerreinen en het bestaande op- en afrittencomplex ‘Rumst’ van de E19.
Status
Startbeslissing
Procesnota
Procesverantwoordelijke
POM Antwerpen
Initiatiefnemer
Rumst
Bevoegde overheid
Rumst
Tijdslijn
Verkenningsfase

Startbeslissing

donderdag 27 oktober 2016
Onderzoeksfase

Begin raadpleging alternatievenonderzoeksnota

dinsdag 20 december 2016
  • Volledige alternatievenonderzoeksnota : Download
  • Bekendmaking alternatievenonderzoeksnota : Download

Einde raadpleging alternatievenonderzoeksnota

vrijdag 20 januari 2017

    Beslissing richtlijnen MER

    dinsdag 2 mei 2017