20/04/2021 2:19:47
Omdat de inhoud van de website frequent wordt geactualiseerd, vermelden we steeds de datum van de printversie.

Extra containerbehandelingscapaciteit haven A'pen
Locatie
Antwerpen, Beveren, Zwijndrecht
Omschrijving
De realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen.
Status
Voorkeursbesluit
Procesnota
Procesverantwoordelijke
Vlaamse overheid, departement MOW
Initiatiefnemer
Vlaamse overheid, departement MOW
Bevoegde overheid
Vlaanderen
Project website
Tijdslijn
Verkenningsfase

Startbeslissing

vrijdag 15 juli 2016
Onderzoeksfase

Begin raadpleging alternatievenonderzoeksnota

vrijdag 9 december 2016
 • Bekendmaking alternatievenonderzoeksnota : Download
 • Volledige alternatievenonderzoeksnota : Download

Einde raadpleging alternatievenonderzoeksnota

woensdag 18 januari 2017

  Beslissing richtlijnen MER

  vrijdag 17 maart 2017

  Tussennota #1

  dinsdag 10 juli 2018

  Datum Synthesenota

  dinsdag 20 november 2018

  Voorontwerp van voorkeursbesluit

  vrijdag 21 december 2018
  • Voorontwerp van voorkeursbesluit : Download

  Begin openbaar onderzoek voorkeursbesluit

  zaterdag 8 juni 2019
  • Ontwerp van voorkeursbesluit : Download
  • Formulier openbaar onderzoek : Download
  • Onderzoeksrapporten: U vindt de onderzoeksrapporten op de projectwebsite.

  Einde openbaar onderzoek voorkeursbesluit

  zaterdag 17 augustus 2019

   Kwaliteitsbeoordeling effectenstudies

   dinsdag 3 december 2019

   Definitieve vaststelling voorkeursbesluit

   vrijdag 31 januari 2020

   Publicatie voorkeursbesluit in Belgisch Staatsblad

   vrijdag 21 februari 2020

    Inwerkingtreding voorkeursbesluit

    maandag 2 maart 2020
     Uitwerkingsfase

     Raadpleging projectonderzoeksnota

     maandag 27 april 2020
     • Volledige projectonderzoeksnota : Download

     Einddatum raadpleging projectonderzoeksnota

     dinsdag 26 mei 2020

      Beslissing richtlijnen MER

      vrijdag 23 oktober 2020
      Uitwerkingsfase A

      Raadpleging projectonderzoeksnota

      maandag 27 juli 2020
      • Volledige projectonderzoeksnota : Download
      • Volledige projectonderzoeksnota 2 : Download
      • Volledige projectonderzoeksnota 3 : Download

      Einddatum raadpleging projectonderzoeksnota

      vrijdag 11 september 2020