20/04/2021 4:06:01 Projectleiders en projectmedewerker
Omdat de inhoud van de website frequent wordt geactualiseerd, vermelden we steeds de datum van de printversie.

Projectleiders en projectmedewerkers

De nieuwe procesaanpak helpt projectleiders en projectmedewerkers om complexe projecten efficiënter en kwalitatiever aan te pakken binnen het voorop gestelde budget, wat leidt tot tijdswinst en een breder maatschappelijk draagvlak. Stap voor stap wijst de routeplanner de weg: van probleemstelling en doelstellingen, over belanghebbendeninbreng en participatie, alternatievenafweging en trechtering, naar concretisering en uitvoering. Toch is dit geen pasklaar traject, een procesmatige aanpak van complexe projecten vraagt maatwerk. De routeplanner biedt een houvast, de concrete invulling is flexibel.

De routeplanner is een bepaalde methodiek, maar geeft ook tal van praktische adviezen: Hoe stel ik een multidisciplinair projectteam samen? Wanneer en hoe ga ik van start met het participatietraject? Wanneer maak ik een analyse van de personele en financiële middelen? Hoe ga ik om met tegenstanders van het project? Dit zijn maar enkele voorbeelden van de vele praktische tips die in deze routeplanner aan bod komen. Deze tips worden in de mate van het mogelijke geïllustreerd door concrete cases.

Projectleiders en projectmedewerkers kunnen elkaar ook inspireren. De website complexe projecten geeft tal van  praktische voorbeelden en wil op die manier een netwerk opbouwen van projectleiders en projectmedewerkers dat eenzelfde terminologie gebruikt, dat ervaringen en contactgegevens uitwisselt en dat op de hoogte blijft van nieuwigheden. 

De rol van de projectleider/projectmedewerkers tijdens de verkenningsfaseDe rol van de projectleider/projectmedewerkers tijdens de onderzoeksfaseDe rol van de projectleider/projectmedewerkers tijdens de uitwerkingsfase