20/04/2021 2:38:54 Adviesverleners
Omdat de inhoud van de website frequent wordt geactualiseerd, vermelden we steeds de datum van de printversie.

Adviesverleners

De routeplanner informeert adviesverleners over de nieuwe procesaanpak en toont adviesverleners tijdens welke fasen van het complexe project en op welke manier zij betrokken worden. De routeplanner maakt hen ook vertrouwd met de terminologie die gehanteerd wordt bij de geïntegreerde procesaanpak, zodat projectleiders, adviesverleners, politiek besluitvormers en burgers dezelfde taal spreken.

Binnen de nieuwe aanpak wordt er gestreefd naar het verlenen van een gecoördineerd advies: op die manier verloopt het proces efficiënter en kan er tijdswinst geboekt worden. Wat kunnen de verschillende adviesinstanties van elkaar leren?  Adviesverleners dienen zich bewust te zijn van de impact van hun advies en worden verondersteld onderling af te stemmen alvorens een geïntegreerd advies te formuleren.

De nieuwe procesaanpak vereist een oplossingsgerichte houding van de ambtenaren die bij de adviesverlening van een complex project betrokken zijn. Een code van goede praktijk toont de adviesverleners waaraan elk advies zou moeten voldoen om oplossingsgericht te zijn. 

De rol van de adviesverleners tijdens de onderzoeksfase

De rol van de adviesverleners tijdens de uitwerkingsfase