20/04/2021 4:04:46 Procesregie in handen van actoren
Omdat de inhoud van de website frequent wordt geactualiseerd, vermelden we steeds de datum van de printversie.

Procesregie in handen van actoren

De betrokken actoren kunnen zich vinden en hebben een zekere inbreng in het uitgestippelde procesverloop. Zowel de procesaanpak (met de rolverdeling, de procesorganisatie, het participatietraject,…) als de verdere processtappen worden vermeld in de procesnota, een dynamisch en publiek document dat in samenspraak met de actoren geactualiseerd wordt tijdens het volledige proces. Inspraak zorgt ervoor dat de actoren ook meer vertrouwen hebben in het procesverloop, waardoor ze beter functioneren.