20/04/2021 2:39:44 Participatie
Omdat de inhoud van de website frequent wordt geactualiseerd, vermelden we steeds de datum van de printversie.

Participatie

Alle relevante actoren (politici, administraties, het maatschappelijk middenveld, actiecomités, burgers, …) moeten gedurende het hele proces betrokken worden. Participatie zorgt voor een breed draagvlak voor het beleid, zodat er een grotere kans is dat beslissingen in een later stadium geaccepteerd worden. Bovendien verrijkt participatie elk proces op inhoudelijk vlak. Nieuwe ervaringen, kennisvormen, vaardigheden, expertise, inzichten en perspectieven worden via participatietechnieken in huis gehaald. Het informele overleg leidt tot kennisverruiming met als gevolg het verrijken van het project, waardoor er sneller en efficiënter kan gewerkt worden.  Op die manier groeit ook het vertrouwen tussen de overheid en de burger.  

Participatie vergt een open basishouding. Nieuwsgierig zijn naar wat er bij de burger leeft is noodzakelijk.

Participatie is maatwerk. De routeplanner is geen kookboek dat alle ingrediënten aanreikt. Het participatietraject moet in elk planningsproces opnieuw uitgedacht worden. De routeplanner reikt wel een leidraad aan om het participatiebeginsel vorm te geven.

Informeel overleg betekent niet vrijblijvend overleg. De krijtlijnen voor een verdere samenwerking worden tijdens deze gesprekken reeds geschetst, waarna je actief aan de slag gaat met de ontvangen informatie.