20/04/2021 2:07:14 Oplossingsgericht samenwerken
Omdat de inhoud van de website frequent wordt geactualiseerd, vermelden we steeds de datum van de printversie.

Oplossingsgericht samenwerken

Alle actoren werken oplossingsgericht samen. Dat betekent dat ze zich niet beperken tot het stellen van vragen of vermelden van knelpunten. Actoren zoeken actief en constructief mee naar mogelijke oplossingen. Deze werkwijze is toekomstgericht, ze vertrekt niet vanuit knelpunten en problemen, maar vanuit mogelijkheden en kansen. De actoren beschikken over de wil om samen het project te realiseren, knelpunten op te lossen en hun standpunten aan te passen aan nieuwe inzichten.

De routeplanner vereist een geïntegreerde samenwerking: het (in)formeel overleg moet de sectorale belangen overschrijden. Een beleidsdomein- en bestuursniveau overschrijdende samenwerking is van cruciaal belang om tot geïntegreerde standpunten te komen.