20/04/2021 3:19:11 Open communicatie en transparantie
Omdat de inhoud van de website frequent wordt geactualiseerd, vermelden we steeds de datum van de printversie.

Open communicatie en transparantie

Open communicatie staat centraal in de nieuwe aanpak. Er moet regelmatig informatie uitgewisseld worden met alle belanghebbenden. Boodschap is om de kring zo snel mogelijk uit te breiden. Eens bepaalde beslissingen genomen zijn, moeten die op een begrijpelijke en leesbare manier gecommuniceerd worden. Op die manier groeit het vertrouwen tussen de kernactoren en alle belanghebbenden en wordt er gestreefd naar een gelijkwaardig kennisniveau. Met als gevolg dat alle belanghebbenden op basis van dezelfde projectinformatie inspraak kunnen verlenen.

Van essentieel belang is de keuze voor een transparante aanpak. Dit betekent dat alle gemaakte keuzes op voldoende wijze gemotiveerd en geargumenteerd worden. En dat iedereen de keuzes, de argumentatie en de analyses kan raadplegen. Het hele proces moet gedocumenteerd worden. Leesbaar verwoord, zodanig dat het niet alleen duidelijk is voor insiders, maar ook voor alle betrokken actoren én voor het brede publiek.