20/04/2021 2:08:08 Maatwerk
Omdat de inhoud van de website frequent wordt geactualiseerd, vermelden we steeds de datum van de printversie.

Maatwerk

Maatwerk per complex project is nodig. Er kunnen een aantal algemene prin­cipes voor de nieuwe procesaanpak neergeschreven worden, maar niet alles kan stap voor stap op voorhand gedefinieerd worden of in regelgeving verankerd worden. Er blijft voldoende ruimte om een eigen invulling te geven.

De routeplanner reikt enkel de bouwstenen aan, met het oog op het realiseren van het project. Alle aspecten kunnen flexibel worden ingevuld. De routeplanner op zich is dus geen handboek op maat, maar een flexibel instrument