20/04/2021 2:22:29 Geïntegreerde aanpak
Omdat de inhoud van de website frequent wordt geactualiseerd, vermelden we steeds de datum van de printversie.

Geïntegreerde aanpak

Een aantal onderzoeken die nu in de verschillende procedures sequentieel verlopen, zullen parallel verlopen. Belangrijk is dat deze onderzoeken op een geïntegreerde wijze gebeuren. Er moet m.a.w. een permanente wisselwerking zijn tussen de verschillende studies. Zo verloopt het onderzoek sneller (parallel i.p.v. op elkaar volgend), maar ook beter, want de resultaten zijn op elkaar afgestemd. De alternatievenonderzoeksnota zorgt ervoor dat alle onderzoeken/studies gelijktijdig kunnen starten met dezelfde info en basisgegevens. Dit is een eerste en belangrijke voorwaarde om een geïntegreerd onderzoek te voeren. Zowel tijdens de onderzoeksfase als tijdens de uitwerkingsfase kan er aldus tijdswinst geboekt worden door een meer geïntegreerde plannings- en vergunningsprocedure.  

De resultaten van de verschillende onderzoeken en de resultaten van de verschillende beoordelingen en de vertaling ervan in een ontwerp van voorkeurs- en projectbesluit worden via twee openbare onderzoeken aan het publiek voorgelegd. Het publiek krijgt zo zicht op het volledige plaatje. Op die manier wordt ook de inspraak op een geïntegreerde manier verwerkt.