20/04/2021 3:32:23 Welke projecten?
Omdat de inhoud van de website frequent wordt geactualiseerd, vermelden we steeds de datum van de printversie.

Welke projecten

Welke projecten wel of niet binnen de procesaanpak van de routeplanner kunnen vallen is op zich niet de belangrijkste vraag. Aspecten van de routeplanner (met een procesmatige aanpak, het gelijktijdig verloop van de onderzoeken, het integreren van inhoudelijke standpunten en de finale beslissing over de zaak) kunnen bruikbaar zijn voor alle projecten.

De geïntegreerde besluitvormingsprocedure die vervat zit in het decreet betreffende complexe projecten, geldt echter voor complexe projecten. Hieronder worden projecten verstaan van groot maatschappelijk en ruimtelijk-strategisch belang, die om een geïntegreerd vergunningen- en ruimtelijk planproces vragen.

Het betreft zowel private als publieke projecten van de drie bestuursniveaus (gemeentelijk, provinciaal, gewestelijk).

De verdere implementatie van de werking rond complexe projecten wordt opgevolgd door een beleidsdomeinoverschrijdende evaluatie- en opvolgingscommissie.