20/04/2021 2:29:24 Wat met de kwaliteit?
Omdat de inhoud van de website frequent wordt geactualiseerd, vermelden we steeds de datum van de printversie.

Wat met de kwaliteit

Het versnellen van complexe projecten betekent niet dat er aan kwaliteit wordt ingeboet. Integendeel, het is net omdat de aanpak efficiënter en kwalitatiever verloopt, dat er tijdswinst kan geboekt worden. Daarom baseert de nieuwe procesaanpak zich op 6 principes die een kwalitatieve procesaanpak garanderen.