20/04/2021 3:06:01 Waarom een nieuwe aanpak?
Omdat de inhoud van de website frequent wordt geactualiseerd, vermelden we steeds de datum van de printversie.

Waarom een nieuwe aanpak

De klassieke aanpak van grote projecten verloopt niet altijd even efficiënt. De verschillende onderzoeken en procedures volgen na elkaar, waardoor ze niet op elkaar inspelen. Bovendien zijn die onderzoeken en procedures vaak gekoppeld aan een reeks van beslismomenten op verschillende bestuursniveaus en aan vijf openbare onderzoeken. Dit vertraagt de doorlooptijd van een complex project.

Daarom stelt deze routeplanner een nieuwe procesaanpak voor. De nieuwe aanpak is gebaseerd op de procedure die in het decreet complexe projecten uitgetekend is, en weerspiegelt dan ook 4 fases (verkenningsfase, onderzoeksfase, uitwerkingsfase en uitvoeringsfase) met drie beslismomenten (startbeslissing, voorkeursbesluit en projectbesluit) en twee openbare onderzoeken (ter voorbereiding van het voorkeurs- en projectbesluit). De onderzoeken en procedures verlopen op een geïntegreerde manier. De nieuwe aanpak betreft een werkwijze die steunt op participatie, openheid, overleg,… Elementen die ook gehanteerd kunnen worden bij de procedure voor minder complexe projecten.

Klassieke procesaanpak

  • onderzoeken en procedures volgen elkaar op
  • reeks van beslismomenten op verschillende niveaus
  • vijf openbare onderzoeken

minder efficiënt & tijdrovend

 

Nieuwe procesaanpak

  • parallel schakelen van onderzoeken en procedures
  • drie onomkeerbare beslismomenten
  • twee openbare onderzoeken

efficiënter en sneller