20/04/2021 2:25:58 Routeplanner
Omdat de inhoud van de website frequent wordt geactualiseerd, vermelden we steeds de datum van de printversie.

De Routeplanner loodst projectleiders, projectmedewerkers, adviesverleners, politieke besluitvormers en burgers doorheen de nieuwe procesaanpak voor complexe projecten en geeft daarbij waardevolle toelichtingen en tips. Deze Routeplanner wordt regelmatig geactualiseerd. Daarom werd gekozen voor deze website als dynamische digitale informatiedrager.

Inzake afstemming met andere regelgeving werd met de collega's van het Agentschap Onroerend Erfgoed een tabel en nota opgemaakt om op een correcte manier om te gaan met archeologie.