20/04/2021 2:25:07 Presentaties
Omdat de inhoud van de website frequent wordt geactualiseerd, vermelden we steeds de datum van de printversie.

Een algemene presentatie over aanpak van complexe projecten:

presentatie complexe projecten

Een presentatie die aangeeft hoe je best de verkenningsfase aanpakt:

presentatie verkenningsfase

Een presentatie die omschrijft hoe je kwalitatief met stakeholders omgaat in een planningsproces:

presentatie stakeholdermanagement

Een presentatie die ingaat op het strategisch niveau van het geïntegreerd onderzoek tijdens de onderzoeksfase:

presentatie strategisch onderzoek

Een presentatie die de cruciale stap van ontwerp onderzoeksrapporten naar de opmaak van een voorontwerp voorkeursbesluit beschrijft:

presentatie: van onderzoek naar beleid