20/04/2021 2:21:31 Begrippen
Omdat de inhoud van de website frequent wordt geactualiseerd, vermelden we steeds de datum van de printversie.

Begrippen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Website complexe projecten

Website, ontwikkeld en beheerd door de Vlaamse overheid, waar overeenkomstig het uitvoeringsbesluit, informatie over complexe projecten beschikbaar is. Zo worden bijvoorbeeld op deze website bepaalde formulieren, de startbeslissing, de alternatievenonderzoeksnota, de projectonderzoeksnota, de bekendmaking van openbaar onderzoek over het ontwerp van voorkeursbesluit of projectbesluit, het voorkeursbesluit en het projectbesluit gepubliceerd. Ook de Routeplanner wordt via de website complexe projecten aangeboden.