20/04/2021 2:09:57 Begrippen
Omdat de inhoud van de website frequent wordt geactualiseerd, vermelden we steeds de datum van de printversie.

Begrippen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Verkenningsfase

Fase waarin er vertrekkende van een probleem of opportuniteit gezocht wordt naar een eenduidige probleem- en projectdoelstelling en er nagedacht wordt hoe het proces te organiseren.

Voorkeursbesluit
Het besluit van de bevoegde overheid over een complex project, genomen bij de afronding van de onderzoeksfase, houdende vaststelling van een op strategisch niveau gekozen alternatief en het geheel van acties die flankerend nodig zijn bij realisatie van het project.