20/04/2021 1:55:39 Begrippen
Omdat de inhoud van de website frequent wordt geactualiseerd, vermelden we steeds de datum van de printversie.

Begrippen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Uitvoeringsbesluit
Het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten.
Uitvoeringsfase
Fase waarin uitvoering wordt gegeven aan het projectbesluit inzake een complex project.
Uitwerkingsfase
Fase waarin het door het voorkeursbesluit aangewezen alternatief van een complex project in het licht van het te nemen projectbesluit op zijn effecten wordt onderzocht.