20/04/2021 3:41:30 Begrippen
Omdat de inhoud van de website frequent wordt geactualiseerd, vermelden we steeds de datum van de printversie.

Begrippen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Stakeholderanalyse
Een analyse die op zoek gaat naar welke actoren moeten betrokken worden bij de verdere uitwerking van het complex project. Op basis van de belangen van die actoren krijgen ze een plaats in de procesarchitectuur. 
Startbeslissing

De beslissing van de Vlaamse Regering, de provincieraad of gemeenteraad over een initiatief tot complex project, bij de afronding van de verkenningsfase en tot de opstart van de onderzoeksfase.

Synthesenota

De nota, opgemaakt bij de afronding van de onderzoeksfase en voorafgaandelijk aan het voorkeursbesluit, dan wel bij de afronding van de uitwerkingsfase en voorafgaandelijk aan het projectbesluit, die een overzicht geeft van de conclusies van alle effectenonderzoeksrapporten over een complex project die in de betreffende fase zijn opgemaakt.