20/04/2021 2:46:23 Begrippen
Omdat de inhoud van de website frequent wordt geactualiseerd, vermelden we steeds de datum van de printversie.

Begrippen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Onderzoeksfase
Fase waarin een initiatief tot complex project in het licht van het te nemen voorkeursbesluit op zijn effecten wordt onderzocht.
Overwegingsdocument

Document dat aangeeft hoe zal worden omgegaan met de reacties en adviezen naar aanleiding van de bekendmaking van de alternatievenonderzoeksnota (in de onderzoeksfase) of de projectonderzoeksnota (in de uitvoeringsfase). De opmaak van een overwegingsdocument is geen wettelijke vereiste maar is nuttig: het schept transparantie ten opzichte van de betrokken actoren en het vergemakkelijkt en structureert de verwerking van reacties en adviezen door het projectteam.