20/04/2021 3:37:04 Begrippen
Omdat de inhoud van de website frequent wordt geactualiseerd, vermelden we steeds de datum van de printversie.

Begrippen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Initiatiefnemer
Publieke of private actor die het project opstart of de finale verantwoordelijkheid inzake de realisatie ervan draagt. Bij de oplossing van een mobiliteitsvraagstuk kan het bijvoorbeeld gaan om het Agentschap Wegen en Verkeer of de NV Waterwegen en Zeekanaal, bij een privaat project bijvoorbeeld om de projectontwikkelaar.