20/04/2021 3:10:14 Begrippen
Omdat de inhoud van de website frequent wordt geactualiseerd, vermelden we steeds de datum van de printversie.

Begrippen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Geïntegreerd effectenonderzoek

Alle benodigde effectenonderzoeken over het complexe project die op elkaar afgestemd zijn en gelijktijdig verlopen. Het geïntegreerde effectenonderzoek gebeurt op strategisch niveau in de onderzoeksfase (op basis van de alternatievenonderzoeksnota en participatie) en op uitvoeringsniveau in de uitwerkingsfase (op basis van de projectonderzoeksnota en participatie). De conclusies van de onderzoeksrapporten worden gebundeld in een synthesenota ter voorbereiding van de voorontwerpen van respectievelijk het voorkeursbesluit en het projectbesluit.