20/04/2021 2:56:37 Begrippen
Omdat de inhoud van de website frequent wordt geactualiseerd, vermelden we steeds de datum van de printversie.

Begrippen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Flankerend beleid

Voor de realisatie van een project kan aanvullend flankerend beleid noodzakelijk zijn. Het betreft dan een reeks van maatregelen die niet tot de bevoegdheid van de initiatiefnemer behoren of die niet direct gelinkt kunnen worden aan de realisatie van het eigenlijke project. Zo kan het zijn dat voor de bereikbaarheid van een nieuw project een nieuwe weg dient aangelegd of een specifieke openbaar vervoersdienstregeling dient opgemaakt te worden.