20/04/2021 2:12:43 Begrippen
Omdat de inhoud van de website frequent wordt geactualiseerd, vermelden we steeds de datum van de printversie.

Begrippen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Complex project

Project van groot maatschappelijk en ruimtelijk-strategisch belang dat om een geïntegreerd vergunningen- en ruimtelijk planproces vraagt. Dit kan aangetoond worden door een of meerdere  vaststellingen (cf. artikel 7 §1 van het decreet betreffende complexe projecten). Dergelijk project kan, mits een startbeslissing door de bevoegde overheid, het geïntegreerde besluitvormingstraject voor complexe projecten volgen.