28/02/2021 23:18:11 Een nieuwe procesaanpak
Omdat de inhoud van de website frequent wordt geactualiseerd, vermelden we steeds de datum van de printversie.

De nieuwe procesaanpak onderscheidt vier fases: de verkenningsfase, de onderzoeksfase, de uitwerkingsfase en de uitvoeringsfase. De fases zijn gescheiden door drie vaste beslismomenten: de startbeslissing, het voorkeursbesluit en het projectbesluit. Ter voorbereiding van het voorkeurs- en het projectbesluit vindt telkens een openbaar onderzoek plaats. In het traject van eerste idee tot en met de uitvoering zijn deze fases, beslismomenten en openbare onderzoeken de vaste ankers in het proces.

Gezien deze nieuwe aanpak focussen we in deze rubriek op de principes die centraal staan in een kwalitatieve procesmatige aanpak. We beschrijven ook kort de historiek van het project 'Versnellen Investeringsprojecten'. Verder analyseren we voor wie deze nieuwe aanpak nuttig is en gaan uitgebreid in op een reeks nieuwe begrippen. Ten slotte kan u hier extra informatiebronnen vinden, zoals de regelgeving voor complexe projecten en achtergronddocumentatie.