20/04/2021 2:16:18 Aanmeldingsloket
Omdat de inhoud van de website frequent wordt geactualiseerd, vermelden we steeds de datum van de printversie.

Aanmeldingsloket

Het aanmeldingsloket (team complexe projecten) is een digitaal platform dat initiatiefnemers van complexe projecten begeleidt inzake de nieuwe procesaanpak. Het team bestaat uit een vijftal personeelsleden van de departementen 'Ruimte Vlaanderen', 'Leefmilieu, Natuur en Energie' en 'Mobiliteit en Openbare Werken'. Zij zullen u op weg helpen om de nieuwe werkwijze succesvol aan te pakken. Aarzel niet hen te contacteren voor vragen of overleg over de nieuwe aanpak van complexe projecten.   

 

Naam initatiefnemer:
Bedrijf of instantie:

Straat:

Nr:
Postcode:

Gemeente:

Telefoon:
E-mail:

Omschrijving van het complex project:

Geografisch werkgebied:
Reeds genomen processtappen:

Motivatie voor de procedurekeuze
(volgens artikel 7§1 van het decreet
Complexe Projecten):

* Required